Регистрация | Вход Мы открыты для Вас 5765-й день
главная » Киев

Киев - КРОК, ККС, ЕУ, IFA, АМУ, КЭК, МСУ, КиМУ, КСУ, ЦГО, НАУ, НТУ, КУРО, КТГХ, НУХТ, МАФИ, ЭКОМЕН, КТЖТ, КИИМ, КУТЭП, МАУП, КНЭУ, ИСФМ, ГУТ, КНЛУ, НАВДУ, НТУУ КПИ, КНУ, КНУТД, КНУКиИ, НПУ, КНТЭУ, УБД НБУ, КППК, КНУБА, ВМУРоЛ, НАДУ, НУБиП, ИПКГСЗУ, ДЕТУТ, УГУФМТ, КМУ УАНМ, МУФ, КГАВТ, ММИ НТУУ КПИ, ВИТИ НТУУ КПИ

 
Список ВУЗов и учебных дисциплин, по которым выполнялись контрольные работы и курсовые на заказ. Имеющиеся уже наработки позволяют оперативно решить контрольную, ргр, выполнить курсовую работу или реферат. Также возможен прием заказов по дисциплинам, не входящим в список.
 • КРОК
 • ;
 • ККС
 • ;
 • ЕУ
 • ;
 • IFA
 • ;
 • АМУ
 • ;
 • КЭК
 • ;
 • МСУ
 • ;
 • КиМУ
 • ;
 • КСУ
 • ;
 • ЦГО
 • ;
 • НАУ
 • ;
 • НТУ
 • ;
 • КУРО
 • ;
 • КТГХ
 • ;
 • НУХТ
 • ;
 • МАФИ
 • ;
 • ЭКОМЕН
 • ;
 • КТЖТ
 • ;
 • КИИМ
 • ;
 • КУТЭП
 • ;
 • МАУП
 • ;
 • КНЭУ
 • ;
 • ИСФМ
 • ;
 • ГУТ
 • ;
 • КНЛУ
 • ;
 • НАВДУ
 • ;
 • НТУУ КПИ
 • ;
 • КНУ
 • ;
 • КНУТД
 • ;
 • КНУКиИ
 • ;
 • НПУ
 • ;
 • КНТЭУ
 • ;
 • УБД НБУ
 • ;
 • КППК
 • ;
 • КНУБА
 • ;
 • ВМУРоЛ
 • ;
 • НАДУ
 • ;
 • НУБиП
 • ;
 • ИПКГСЗУ
 • ;
 • ДЕТУТ
 • ;
 • УГУФМТ
 • ;
 • КМУ УАНМ
 • ;
 • МУФ
 • ;
 • КГАВТ
 • ;
 • ММИ НТУУ КПИ
 • ;
 • ВИТИ НТУУ КПИ
 • Экономические
  • маркетинг
  • ;
  • економічна теорія
  • ;
  • товарознавство
  • ;
  • менеджмент
  • ;
  • финансовый анализ
  • ;
  • экономика предприятия
  • ;
  • эконометрика
  • ;
  • международная экономика
  • ;
  • логистика
  • ;
  • макроэкономика
  • ;
  • налоговая система украины
  • ;
  • управлінський облік
  • ;
  • финансовій менеджмент
  • ;
  • основы экономической теории
  • ;
  • эмм
  • ;
  • економіка підприемства
  • ;
  • микроэкономика
  • ;
  • финансы
  • ;
  • економіка інформаційної діяльності
  • ;
  • история экономических учений
  • ;
  • статистика
  • ;
  • історія єкономики та єкономічна думка
  • ;
  • экономическая статистика
  • ;
  • історія економіки та економічної думки
  • ;
  • экономическая кибернетика
  • ;
  • макроекономіка
  • ;
  • основи економічних теорій
  • ;
  • економіка праці
  • ;
  • нац економіка
  • ;
  • товароведение
  • ;
  • маркетинговая ценовая политика
  • ;
  • маркетинговая товарная политика
  • ;
  • маркетинговая политика коммуникаций
  • ;
  • инфраструктура товарного рынка
  • ;
  • фінансовий менеджмент
  • ;
  • інформаційний менеджмент та маркетинг
  • ;
  • основи підприємницької діяльності
  • ;
  • политэкономия
  • ;
  • міжнародна економіка
  • ;
  • інвестиции
  • ;
  • облік у банках
  • ;
  • основи економічних теорії
  • ;
  • політекономія
  • ;
  • история экономики и экономической мысли
  • ;
  • гроші та кредит
  • ;
  • мікроекономіка
  • ;
  • регіональна економіка
  • ;
  • економіка підприємства
  • ;
  • організація готельного господарства
  • ;
  • організація ресторанного господарства
  • ;
  • вантажознавство
  • ;
  • основи креативної економіки
  • ;
  • интеграционные процессы в экономике
  • ;
  • оптимізаційні методи та моделі
  • ;
  • основы менеджмента
  • ;
  • основи економічної теорії
  • ;
  • основи інноваційно-інвестиційної діяльності
  • ;
  • маркетинг в туризме
  • ;
  • складська логістика та управління запасами
  • ;
  • операционный менеджмент
  • ;
  • стратегический менеджмент
  • ;
  • економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини
  • ;
  • эконом. анализ
  • ;
  • инвестиции
  • ;
  • экономический анализ
  • ;
  • інформаційні системи та технології обліку
  • ;
  • економіка біотехнологічних виробництв
  • ;
  • организация обслуживания
  • ;
  • бухгалтерський облік
  • ;
  • бухгалтерський облік
  • ;
  • операційний менеджмет
  • ;
  • системи технологій
  • ;
  • організація праці менеджера
  • ;
  • організація та методика економічного аналізу
  • ;
  • финансовый учет
  • ;
  • облік зед
  • ;
  • фінансовий облік
  • ;
  • управление персоналом
  • ;
  • контролинг
  • ;
  • аудит
  • ;
  • финансовый менеджмент
  • ;
  • управление проектами
  • ;
  • основы предпринимательской деятельности
  • ;
  • предпринимательсоке право
  • ;
  • інвестиційний менеджмент
  • ;
  • інноваційний менеджмент
  • ;
  • організаційна культура
  • ;
  • коммерційна діяльність посередницьких підприємств
  • ;
  • экономико-математические методы
  • ;
  • потенціал та розвиток підприємства
  • ;
  • проектний аналіз
  • ;
  • эконом.анализ
  • ;
  • региональная экономика
  • ;
  • економика труда
  • ;
  • управління фірмою малого бізнесу
  • ;
  • организация производства
  • ;
  • економіка розповсюдження друкованої продукції
  • ;
  • экономика и организация печатной продукции
  • ;
  • компютерні технології в сучасній економіці
  • ;
  • бух.учет и аудит
  • ;
  • бухучет
  • ;
  • вэд
  • ;
  • бухгалтерский учет
  • ;
  • економіка і організація виробництва
  • ;
  • инновационный менеджмент
  • ;
  • облік і звітність в оподаткуванні
  • ;
  • деловая статистика
  • ;
  • микроекономика
  • ;
  • бізнес-планування
  • ;
  • облік і аудит
  • ;
  • бухгалтерский учет и аудит
  • ;
  • економика предприятия
  • ;
  • финансы предприятия
  • ;
  • основы внешнеэкономических связей
  • ;
  • зовнішньоекономічні звязки
  • ;
  • аналіз господарської діяльності
  • ;
  • экономика предприятия
  • ;
  • ресторанное дело
  • ;
  • коммерческая деятельность
  • ;
  • лизинговый бизнес
  • ;
  • інвестеційне кредитування
  • ;
  • центральний банк і грошово-кредитна політика
  • ;
  • операційний менеджмент
  • ;
  • экономико-математическое моделирование
  • ;
  • полит. экономия
  • ;
  • економическая теория
 • Гуманитарные
  • этика
  • ;
  • филососфия
  • ;
  • музеезнавство
  • ;
  • библиография
  • ;
  • укр мова
  • ;
  • філософія
  • ;
  • безпека життедіяльності
  • ;
  • психология
  • ;
  • експериментальна психологія
  • ;
  • загальна психологія
  • ;
  • соціальна психологія
  • ;
  • английский язык
  • ;
  • философия
  • ;
  • основи екології
  • ;
  • основы экологии
  • ;
  • основи патопсихології
  • ;
  • психологічні проблеми спілкування
  • ;
  • психологія авіаційного спорту
  • ;
  • вікова психологія
  • ;
  • демография
  • ;
  • английский
  • ;
  • університетська освіта
  • ;
  • социология
  • ;
  • бжд
  • ;
  • основи охорони праці
  • ;
  • охорона праці
  • ;
  • клінічна психологія
  • ;
  • основи психологічної практики
  • ;
  • педагогічна психологія
  • ;
  • психологія управління
  • ;
  • методика проведения психологической экспертизы в различных отраслях психологии
  • ;
  • психологія сімї
  • ;
  • история украины
  • ;
  • основи туриствознавства
  • ;
  • географія туризму
  • ;
  • охрана труда в отрасли
  • ;
  • социологія
  • ;
  • история туризма
  • ;
  • история украинской культуры
  • ;
  • экология
  • ;
  • гражданская оборона
  • ;
  • экологический туризм
  • ;
  • немецкий
  • ;
  • туристичне країнознавство
  • ;
  • cвітова культура та мистецтво
  • ;
  • иностранный язык
  • ;
  • психология и педагогика
  • ;
  • безопасность жизнедеятельности
  • ;
  • университетское образование
  • ;
  • українська мова
  • ;
  • екологія
  • ;
  • рекреология
  • ;
  • організація туристичних подорожей
  • ;
  • украинский язык
  • ;
  • французька мова
  • ;
  • англійська мова
  • ;
  • рекреалогия
  • ;
  • рекреационные комплексы мира
  • ;
  • рекреационная георгафия
  • ;
  • политология
  • ;
  • этика делового общения
  • ;
  • религиеведение
  • ;
  • правознавство
  • ;
  • спортивный туризм
  • ;
  • туристическое краеведение
  • ;
  • основы охорони праці
  • ;
  • діяльність туристичної самодіяльної організації
  • ;
  • охрана труда
  • ;
  • організація екскурсійних послуг
  • ;
  • рекреологія
  • ;
  • світова культура та мистецтво
  • ;
  • организация рекреационных услуг
  • ;
  • основы национальной безопасности
  • ;
  • рекреаційна географія
  • ;
  • історія української культури
  • ;
  • релігіезнавство
  • ;
  • туризм
  • ;
  • болонский процес
  • ;
  • цивільний захист
  • ;
  • история
  • ;
  • конфликтология
  • ;
  • безпека життєдіяльності
  • ;
  • правоведение
  • ;
  • юридична психологія
  • ;
  • логика
  • ;
  • филология
  • ;
  • охорона праці в галузі
  • ;
  • зовнішньоекономічні звязки
  • ;
  • англійска мова
  • ;
  • охорона праці в галузі та цивільний захист
  • ;
  • державна політика
 • Прикладные
  • моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
  • ;
  • информатика
  • ;
  • економічна інформатика
  • ;
  • формирование баз данных
  • ;
  • автоматизовані технології науково-технічного перекладу
  • ;
  • автоматизовані інформаційні системи та мережи
  • ;
  • інформаційні системи та технології
  • ;
  • субд ms access
  • ;
  • ms project
  • ;
  • основи наукових досліджень
  • ;
  • маткад
  • ;
  • технологии программирования
  • ;
  • электронный документооборот
  • ;
  • компьютерная графика
  • ;
  • інформаційні системи підприємства
  • ;
  • комп’ютерні технології на транспорті
  • ;
  • ефективність науково-дослідницьких рішень
  • ;
  • методи наукових досліджень
  • ;
  • система обработки економической информации
  • ;
  • сапр
  • ;
  • основи наукового дослідження
  • ;
  • excel
  • ;
  • математическое моделирование в сап
  • ;
  • математическое моделирование процессов резания
  • ;
  • программирование
  • ;
  • математичне моделювання та оптимізація
  • ;
  • языки программирования высокого уровня
  • ;
  • инженерная и компьютерная графика
  • ;
  • комп’ютерна графіка
  • ;
  • бази даних
  • ;
  • програмування
  • ;
  • delphi
  • ;
  • основы сапр
  • ;
  • паскаль
  • ;
  • инженерная и прикладная компьютерная графика
  • ;
  • основы програмирования
  • ;
  • алгоритмы
  • ;
  • объектно-ориентированное программирование
  • ;
  • основы программирования
  • ;
  • теория алгоритмов
  • ;
  • обчислювальна техніка та програмування
  • ;
  • основы компьютерных технологий проектирования
  • ;
  • математичні моделі в сапр
  • ;
  • информационные системы и технологии
 • Технические
  • теоретическая механика
  • ;
  • тмм
  • ;
  • прикладная механика
  • ;
  • материаловедение
  • ;
  • сопромат
  • ;
  • электротехника
  • ;
  • детали машин
  • ;
  • теория механизмов и машин
  • ;
  • начертательная геометрия
  • ;
  • гидравлика
  • ;
  • теормех
  • ;
  • техническая механика
  • ;
  • стандартизация и сертификация
  • ;
  • программирование
  • ;
  • электротехника и электроника
  • ;
  • основы теории управления
  • ;
  • информационная безопасность
  • ;
  • электроника и электротехника
  • ;
  • алгоритми та структури даних
  • ;
  • аналіз вимог до програмного забезпечення
  • ;
  • тау
  • ;
  • тоэ
  • ;
  • вств
  • ;
  • вступ до фаху
  • ;
  • будівельна техніка
  • ;
  • электрические машины
  • ;
  • електричні машини
  • ;
  • основы теориии управления
  • ;
  • технологии программирования
  • ;
  • авіаційні електричні машини та апарати
  • ;
  • теорія електричних кіл та сигналів
  • ;
  • теоретична механіка
  • ;
  • деталі машин
  • ;
  • теоретическая мех-ка
  • ;
  • компютерна схемотехника
  • ;
  • сенсорный анализ
  • ;
  • стандартизация
  • ;
  • технологические процессы
  • ;
  • процессы и аппараты
  • ;
  • процеси і апарати харчових виробництв
  • ;
  • технохімічний контроль в технології галузі
  • ;
  • загальні технології харчової промисловості
  • ;
  • технологія кондитерських виробів та харчоконцентратів
  • ;
  • технологiя галузi
  • ;
  • моделювання створення продуктів іноваційних галузі
  • ;
  • контроль якості та безпечності продукціі галузі
  • ;
  • теория электрических цепей
  • ;
  • технологические процессы станков с чпу
  • ;
  • металлорежущие станки
  • ;
  • материалловедение
  • ;
  • технология машиностроения
  • ;
  • металлорежущие станки и системы
  • ;
  • тм та дм
  • ;
  • то моц
  • ;
  • сборочные процессы
  • ;
  • сопротивление материалов
  • ;
  • электрооборудование технологических машин
  • ;
  • металлорежущие станки то моц
  • ;
  • тех.оснастка
  • ;
  • размерное моделирование и анализ технологических процессов
  • ;
  • теория электрических цепей тэц
  • ;
  • проектирование автоматических линий
  • ;
  • всти
  • ;
  • конструирование станочных приспособлений
  • ;
  • теоретична і прикладна механіка
  • ;
  • подъемно-транспортные машины
  • ;
  • теор мех
  • ;
  • тек
  • ;
  • теория автоматического управления
  • ;
  • всити
  • ;
  • техмаш
  • ;
  • електроника
  • ;
  • теорія процесів та систем. детерміновані процеси
  • ;
  • механика
  • ;
  • взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
  • ;
  • тоє
  • ;
  • тое
  • ;
  • электрические машины и аппараты
  • ;
  • метрология
  • ;
  • основи проектування механізмів і машин
  • ;
  • теор.мех
  • ;
  • основи радіоелектроники
  • ;
  • гидропривод
  • ;
  • электроника
  • ;
  • схемотехника
  • ;
  • аналоговая схемотехника
  • ;
  • теор.мех.
  • ;
  • бази даних
  • ;
  • основи радіоелектроніки
  • ;
  • структури даних ти алгоритмів
  • ;
  • пневмопривод
  • ;
  • ергономика
  • ;
  • проектування та виробництво заготовок
  • ;
  • структуры данных и алгоритмы
  • ;
  • вс і тв взаемозаміннність
  • ;
  • виготовлення зварних конструкції
  • ;
  • зварні конструкції
  • ;
  • технологія та устаткування зварювання
  • ;
  • основы теории цепей
  • ;
  • теорія автоматичного управління
  • ;
  • технологii виробництва приладiв
  • ;
  • прикладна механіка
  • ;
  • компьютерная электроника
  • ;
  • теория горения
  • ;
  • теория резания
  • ;
  • основи проектування машин і механізмів
  • ;
  • прикладная механика (тмм)
  • ;
  • конструювання апаратів, механізмів, машин
  • ;
  • теоретическая и прикладная механика
  • ;
  • структури даних та алгоритми
  • ;
  • теория информации и кодирование
  • ;
  • основы теории цепей
  • ;
  • обладнання та інструменти в приладобудуванні
  • ;
  • інтегровані системи управління
  • ;
  • взаимозаменяемость
  • ;
  • теорія автоматичного керування
  • ;
  • строительная механика
  • ;
  • електротехника
  • ;
  • электромеханика
  • ;
  • электропривод
  • ;
  • термодинамика
  • ;
  • микросхемотехника
  • ;
  • метрологія та технологічні вимірювання
  • ;
  • железобетонные конструкции многоэтажного здания
  • ;
  • металловедение
  • ;
  • прикладна механика
  • ;
  • тяговi електричнi машини
  • ;
  • электрооборудование элекровозов
 • Юридические
  • международное право
  • ;
  • адміністративне право
  • ;
  • патентознавство
  • ;
  • нотаріат
  • ;
  • право
  • ;
  • міжнародне право
  • ;
  • трудове право
  • ;
  • теорія держави і права
  • ;
  • історія держави і права зарубіжних країн
 • Естественные
  • физика
  • ;
  • высшая математика
  • ;
  • химия
  • ;
  • географія світу
  • ;
  • країнознавство
  • ;
  • дискретная математика
  • ;
  • теория вероятностей
  • ;
  • теорія ймовірностей
  • ;
  • мат статистика
  • ;
  • биохимия
  • ;
  • микробиология
  • ;
  • охрана труда
  • ;
  • исследование операций
  • ;
  • теория вероятности
  • ;
  • математическая статистика
  • ;
  • теория процесов и систем
  • ;
  • математическое программирование
  • ;
  • физическая химия
  • ;
  • математический анализ
  • ;
  • вища математика
  • ;
  • математика
  • ;
  • математический анализ и линейная алгебра
  • ;
  • мат анализ
  • ;
  • теорвер
  • ;
  • численные методы
  • ;
  • физика белка
  • ;
  • биофизика полимеров
  • ;
  • исследование операций в экономике
  • ;
  • аналітична хімія
  • ;
  • фармацевтична хімія
  • ;
  • прикладная математика
  • ;
  • спецобладнання та проектування хіміко- фармацевтичних виробництв
  • ;
  • дослідження операцій
  • ;
  • статистика
  • ;
  • биофизика
группа вконтакте
 
искать в готовых работах
 
голосование
Мне удобно общаться через
Вконтакте
Skype
Viber
E-mail
Другое

[Результаты]
 
участники
стать участником
смотрите в разделе сотрудничество »  
 
базовые вузы
 
новости сайта
23.10.2020
Принимаем заказы на курсовые, контрольные работы в осеннем семестре 2020г
01.10.2019
Принимаем заказы на курсовые, контрольные работы в осеннем семестре 2019г
08.01.2019
C Новым Годом 2019!
23.09.2018
Принимаем заказы на курсовые, контрольные работы в осеннем семестре 2018г
22.02.2018
Принимаем заказы на курсовые, контрольные работы в весеннем семестре 2018г
07.09.2017
Новый сезон! Нужна контрольная или курсовая? Обращайтесь!
10.03.2017
Добавлены новые примеры работ:
Контрольная по прикладной механике для УрИГПС
06.03.2017
Добавлены новые примеры работ:
Контрольная по термодинамике для ННГАСУ
РГР по электротехнике для ННГАСУ
Курсовая по электронике для ОГАУ
Курсовая по электрическим машинам для ОГАУ

Рассылка новостей
важные обновления
сайта на Ваш e-mail:
показать все новости
 
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.